WTF?

1943

1943

V roce 1943 německé jednotky objevují v katyňském lese u Smolensku v SSSR masový hrom více než 4000 důstojníků polské armády. Vítězné tažení Dönicových ponorek se začíná míjet účinkem a uvolněni letadlové lodě k severní Africe. V roce 1942 bylo potápěno 350 000 tun lodního nákladu. Do roku 1944 se německým ponorkám podaří měsíčně pouze 18 000 a to bylo potopeno 17 německých ponorek. Zvyšujíce dodávky potravin a válečného materiálu do Británie. Sicílie kapituluje. Spojenci podniknou invazi z Tuniska na Sicílii. Mussolini vyhlašuje v severní Itálii novou republiku. Britští a američtí představitelé se setkávají v kanadském Quebeku. Shodují se na kapitulaci Německa a Japonska a plánují invazi do Francie roku 1944. Začíná pracovat obrovitý počítač v Bletchey Park. V Teheránu představitelé mocností USA, SSSR a VB poprvé setkávají, aby diskutovali o válce. První skákavé bomby Damster použité na německou přehradu.

 

-         Leden 3. Končí obléhání Leningradu.

-         Květen 18. /točí bomby typu Dambuster.

-         Duben 18. Povstání obyvatel varšavského gheta.

-         Červenec 10. Spojenecká invaze na Sicíli

-         Září 8. Po kapitulaci Itálie prolomena OSA.

-         Listopad 28. CHurchill, Roosevelt a Stalin se setkávají v Teheránu.